_______________________________________________________________

අපේ ලිපි Updates එවලේම දැනගන්න.


අප අඩවියේ අලුතින් ලිපියක් පලවූ සැනින් එය දැනගැනීමට මෙම පහසුකම් යොදාගන්න.
  • අපගේ Facebook පිටුවට ලයික් කරන්න. ඉන්පසු මෙම සැකසුම සකසාගන්න.
         Like කරන්න→ https://www.facebook.com/Aluthin.lk

                                     

  • මීළගට අපව Twitter ඔස්සේ Follow කරන්න.
         Follow කරන්න→ https://www.twitter.com/Aluthin_com
  • දැන් Tsu ඔස්සේද අපව Follow කරන්න.
         Follow කරන්න→ https://www.tsu.co/Aluthin
  • Google + ඔස්සේද අපව Follow කරන්න.
       ඒ සදහා අප වෙබ් පේජයේ වම්පස තිබෙන Join this site යන බටනය කිලික් කර අලුත්ම අප්ඩේට්ස් මෙන්න අප අඩවියේ නවතම සාමාජිකත්වයද ලබාගන්න.

  • ඒ පමණක්ද යාලුවනේ....???? නොමිලේම SMS පණිවුඩයකින් අපගේ අඩවියේ පළවන ලිපි අප්ඩේට් එවලේම දැනගත හැකි ලෙස අපි සැකසුම් සකසා තිබේ...
   Aluthin_com ලෙස ටයිප් කර 40404 ට send කරන්න.

මේ සදහා වැයවන්නේ ඉහත යැවූ පළමු Message ය සදහා යන මුදල පමණි.
SriLankaHosting